Voedselveiligheid en kwaliteit

Vaste waarden aan de basis van al onze activiteiten.

De hoogste kwaliteitseisen laten ons niet koud

Food safety: alle facetten van onze dienstverlening zijn hierop afgestemd. We letten op de ononderbroken koelketen, de hygiëne-eisen, de transparantie van kweker tot consument. Maar we letten er vooral op dat we u, tussen al die onpersoonlijke regels en wetten, persoonlijk blijven behandelen.

Alle inkomende, opgeslagen en uitgaande goederen worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Deze controles worden uitgevoerd met behulp van gecertificeerde meetmiddelen en opgeleid personeel.

Volledig gecertificeerd

Ons bedrijf is in het bezit van het AEO-certificaat. De AEO (Authorized Economic Operator – Geautoriseerde Marktdeelnemer) is een statuut dat aan iedere marktdeelnemer wordt  toegekend, die over een passende staat van dienst beschikt, aan bepaalde criteria betreffende controlesystemen en financiële solvabiliteit voldoet en, in bepaalde gevallen, aan bepaalde veiligheidsnormen tegemoetkomt. Een gecertificeerd bedrijf is een bedrijf dat een AEO-certificaat heeft verkregen en dat daarom in de gehele EU als  betrouwbaar wordt beschouwd op het gebied van douanetransacties.

Algemene voorwaarden

Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden van de Nekovri.

Op de door Blankendaal Coldstores B.V. uitgevoerde expeditie werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties, FENEX, zoals deze gelden ten tijde van de totstandkoming van de koelhuisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

Op de stuwadoorswerkzaamheden, uitgevoerd door Blankendaal Coldstores B.V., zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en wel volgens de tekst, zoals deze geldt ten tijde van de totstandkoming van de koelhuisovereenkomst.

Wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op: