Blankendaal Coldstores bevroren groente
Nekovri

Algemene voorwaarden van de
Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen

Algemene voorwaarden

Wij werken volgens de Algemene Voorwaarden van de Nekovri.

Op de door Blankendaal Coldstores B.V. uitgevoerde expeditie werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties, FENEX, zoals deze gelden ten tijde van de totstandkoming van de koelhuisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

Op de stuwadoorswerkzaamheden, uitgevoerd door Blankendaal Coldstores B.V., zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en wel volgens de tekst, zoals deze geldt ten tijde van de totstandkoming van de koelhuisovereenkomst.

Download de Nekovri voorwaarden

Wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op: